THƠ MỚI

By

Qui luật tự nhiên


Những thân cây to nhỏ khác nhau

tuổi đời cũng khác

không biết cây nào sẽ lẫn vào đất đai sớm hơn.


Những con thú lớn chưa hẳn ăn thịt thú bé

chỉ cần một nọc độc nhỏ thôi làm tê liệt phần hồn

con thú lớn nằm im chờ chết.


Đọc tự nhiên anh biết

tại sao anh không có em dù qui luật tự nhiên là vô qui luật

đêm về vẫn nghĩ mông lung...

More...