BÓNG TÓC

Trần Quang Đạo

 BÓNG TÓC                                              Tặng T. N.


Đè vào tôi cơn mê bóng tóc
một màu đêm
như nước trôi nhờ gió
hình như không về phía ban mai.

Tôi không nghe thoảng mùi hương sả hương chanh
mái tóc xưa đi tìm dấu vết tháng ngày lưu trú
như hồn gió
bào lên rãnh nhớ những thanh âm day dứt.

Bóng tóc đi tìm chủ nhân
ở chốn thị thành
câu gọi hồn không ăn nhập bởi đồng xu sấp ngữa
trở về thành tóc vá.

Rồi bóng tóc dẫn tôi đi tìm
người xưa đâu?
người xưa thường hong nắng bên thềm
tóc chảy mềm chấm gót.

 Hình như bóng tóc mệt lã
không còn đè lên tôi tự dứt về trời
sao lại quấn vào cổ tôi như thòng lọng?

Tôi đang tự nhổ mình ra khỏi giấc mơ!

                                                                     7- 12- 2007              

zhang

Don t let the fact that daidaihua has not been approved by the FDA deter you from using it. I know first hand that if you get Lida daidaihua from an authentic reliable source it does work. And the history of it s usage has shown that there are no side effects. It may also suppress the appetite and by eating less you ll gain less weight.

zhang

Don t let the fact that daidaihua has not been approved by the FDA deter you from using it. I know first hand that if you get Lida daidaihua from an authentic reliable source it does work. And the history of it s usage has shown that there are no side effects. It may also suppress the appetite and by eating less you ll gain less weight.

BTN

"sấp ngữa" "mệt lã"... hình như người miền Nam đều ngọng dấu này. Anh ở Bắc lâu thế sao cũng ngọng?

linhnga

Anh Đạo!
Bóng tóc đổ xuống cơn mơ cơn mơ thôi miên viễn du vô định về miền quá khứ miền chưa có trong sự thực miền ảo ảnh...
Em chúc mừng anh tìm được một tứ thơ hay. Thơ gọi thơ. và cám ơn anh đã đề tặng.

tranquangdao

gui bác Ngô

Cảm ơn bác Ngô góp ý. Nhưng hình như bác Ngô đọc chưa kỹ lắm. Bác đọc lại lần nữa xem. Nếu bác vẫn thấy như vậy thì... chú sẽ tiếp tục đẽo cày.

tranquangdao

gui Alonbubu

Khen cho con mắt tinh đời
Nhìn vào rượu cũ thấy ... lời bốc hơi.

tranquangdao

gui N

Người sau chum đó! Tất nhiên
Chẳng phải ai khác: Chú hiền Tùng Trăm!

Nhím

Tắm không lo tắm lo cười
Phải chăng em biết có người sau chum?

Nhím

Tắm không lo tắm lo cười
Phải chăng em biết có người sau chum?

Alibiubiu

Bình mới rượu cũ
Để lâu ngày sao rượu chẳng bốc hơi?